• Transport = Teamwork

Vervoerscondities

De Jong Transport / Boerman Transport en VCT Container Transport vervoeren volgens de Algemene Vervoerscondities 2002 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Internationaal vervoer geschiedt volgens de bepalingen van het C.M.R-verdrag. Voor exceptioneel wegvervoer: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET). Opslag geschiedt volgens de Algemene Opslagvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam en Rotterdam. Voorts zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden.

De voorwaarden zijn hieronder te downloaden, u heeft Acrobat Reader nodig om de bestanden te openen.

TLN betalingsvoorwaarden Nederlands
TLN betalingsvoorwaarden Engels
CMR Nederlands
CMR Engels
AVC 2002 versie 2015

Algemene voorwaarden Zwatra:
Algemene bedrijfsvoorwaarden Zwatra BV
AVB Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen Nederlands
AVC Algemene Vervoerscondities 2002 Nederlands
AVET Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport
CMR Verdrag Nederlands
FENEX Nederlandse Expeditievoorwaarden 1 juli 2004
PD Physical Distribution Voorwaarden Nederlands
PD Physical Distribution Voorwaarden Nederlands
VVT Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport Nederlands