• Veilig & Duurzaam

  • Veilig & Duurzaam

  • Veilig & Duurzaam

Veilig & Duurzaam

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie.
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.
Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt.
De Boerman Groep wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.
Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

De Boerman Groep heeft op 21 december 2018 haar certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald C02-Certificaat Boerman Beheer BV (Boerman Groep). Meer informatie over de CO2 prestatieladder kan gevonden worden op www.skao.nl.

De doelstelling is het energieverbruik in vijf jaar te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in ton gerekend vanaf het basisjaar 2017 met 1% per jaar wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van de medewerkers van de Boerman Groep worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven in testprojecten.

De Boerman Groep heeft een energiemanagementactieplan opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder.

a- Analyseren, inzicht in de CO2 -uitstoot
b- Besparen, CO2 -reductie en de ambitie waar we ons committeren
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 -reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Zwatra B.V. gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en anderen belanghebbende over ons energiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen informeren. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.

Co2 -footprint

CO2-uitstoot (per jaar):
2017    11.730 ton
2018    10.670 ton
2019      9.311 ton
2020      8.296 ton
2021      8.696 ton

Intern wordt de informatie gecommuniceerd via email, memo of nieuwsbrieven, (Nbr2019-01, Nbr2019-02, Nbr2020-1Nbr2020-2, Nbr2021-1, Nbr2021-2, Nbr2022-1, Nbr2022-2), het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2-footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar voor de Boerman Groep als geheel en de afzonderlijke werkmaatschappijen.

2018:
CO2 Footprint Boerman Beheer
CO2 Footprint Boerman Transport
CO2 Footprint De Jong Transport
CO2 Footprint Zwatra

2019:
CO2 Footprint Boerman Beheer
CO2 Footprint Boerman Transport
CO2 Footprint De Jong Transport
Co2 Footprint Zwatra

2020:
CO2 Footprint Boerman Beheer
CO2 Footprint Boerman Transport
CO2 Footprint De Jong Transport
CO2 Footprint Zwatra

2021:
Boerman Groep – CO2-certificaat tm 21dec2024

Verder wordt er gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een niveau 4 of 5 Co2 -berustcertificering.

CO2 Prestatieladder

Zowel de Boerman Groep als alle bedrijven binnen de groep hebben trede 3 van de CO2 prestatieladder in hun bezit.