Overige diensten tijdelijke huisvesting

Door onze jaren lange expertise hebben wij ruime ervaring opgedaan in onderstaande zaken:

 • Gecontroleerd afvoeren van tijdelijke huisvesting.
  In sommige situaties vraagt het weghalen van tijdelijke huisvesting extra zorg. Dit kan zijn omdat de lopende bedrijfsprocessen niet mogen worden verstoord. Plus Unit Service heeft hier een zeer ruime ervaring; dus daag ons uit.
 • Slopen van tijdelijke huisvesting.
  Ook tijdelijke huisvesting vraagt onderhoud, maar soms is grootschalig onderhoud geen economisch verantwoorde oplossing meer. Wij verzorgen de sloop op locatie, dan wel afvoeren en verwerking van de vrijkomende afvalstromen.
 • Nissenhutten en Variantloodsen.
  Regelmatig is naast het huisvesten van medewerkers ook behoefte aan droge opslag van goederen of een overdekte werkplaats. Wij hebben hiervoor strategische samenwerkingsverbanden en kunnen dit snel en adequaat voor u regelen.
 • Opslag van tijdelijke huisvesting.
  Soms moeten tijdelijke huisvestingsgebouwen even in opslag worden gezet, omdat er ruimte gebrek is of omdat de omgevingsvergunning is verstreken. Wij faciliteren opslagterreinen op diverse locaties in het land. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.
 • Transport van tijdelijke huisvesting.
  Wij verzorgen het transport van de units middels autolaadkranen. Boerman Transport is hiervoor onze vaste partner.

Slopen

Slopen oud kantoorgebouw Rijkswaterstaat.

Opslag

Opslag van units.

Transport

Transport van units.