• betrouwbaar, betrokken, bekwaam...zo doen wij dat!

Privacy Policy

Privacyverklaring Boerman Groep
26-9-2018

Je privacy is voor Boerman Groep van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst www.Boerman Groep.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Boerman Groep.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze dienst / website. Met deze statistieken verbeteren we onze dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je gegevens
met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij bv e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor een tijdelijke periode.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie.

Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen / toegewezen kregen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens, e-mailadres.
Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Je kunt via je account informatie laten aanpassen wanneer je dat
wilt.

Soms is het nodig voor onze dienst www.BoermanGroep.nl om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus
altijd ook hun privacyverklaringen.

Cookies
Onze dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.
Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen
bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart
aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten het laten verwijderen van verouderde  persoonsgegevens

intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Boerman Groep
Transportweg 46 / 3371MB / Hardinxveld-Giessendam
+31 184 612766