Wij vervoeren volgens de Algemene Vervoerscondities 2002 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. Internationaal vervoer geschiedt volgens de bepalingen van het C.M.R-verdrag. Opslag geschiedt volgens de Algemene Opslagvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam en Rotterdam. Voorts zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden. De voorwaarden zijn hieronder te downloaden, u heeft Acrobat Reader nodig om de bestanden te openen.

AVC Nederlands

CMR English
CMR Nederlands

TLN payment terms English
TLN betalingsvoorwaarden Nederlands

Social Share Counters