De Boerman Groep streeft er al meer dan 75 jaar naar om een bedrijf te zijn waar het plezierig werken is en plezierig om mee samen te werken. Vanuit die basis zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke context en onze verantwoordelijkheid; nu en voor toekomstige generaties. Duurzaam ondernemen is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering waarbij we streven naar een balans tussen mens en milieu. Winst beschouwen wij als een resultante van goede bedrijfsvoering en noodzakelijk voor ons streven naar continuïteit van de onderneming.

 

Social Share Counters